Kansas Kansas Jayhawks

NCAAB 03/24 01:58 8 Auburn v Kansas L 89-75
NCAAB 03/21 20:24 7 Northeastern v Kansas W 53-87
NCAAB 03/16 22:00 - Iowa St v Kansas L 78-66
NCAAB 03/16 01:00 - West Virginia v Kansas W 74-88
NCAAB 03/15 01:30 - Texas v Kansas W 57-65
NCAAB 03/09 19:00 1 Baylor v Kansas W 70-78
NCAAB 03/06 02:00 1 Kansas v Oklahoma L 68-81
NCAAB 03/02 17:00 1 Kansas v Oklahoma St W 72-67
NCAAB 02/26 02:00 1 Kansas St v Kansas W 49-64
NCAAB 02/24 01:00 1 Kansas v Texas Tech L 62-91
NCAAB 02/16 21:00 1 West Virginia v Kansas W 53-78
NCAAB 02/12 02:00 1 Kansas v TCU W 82-77
NCAAB 02/09 17:00 1 Oklahoma St v Kansas W 72-84
NCAAB 02/06 02:00 1 Kansas v Kansas St L 67-74
NCAAB 02/02 21:00 1 Texas Tech v Kansas W 63-79
NCAAB 01/30 00:00 1 Kansas v Texas L 63-73
NCAAB 01/26 23:00 1 Kansas v Kentucky L 63-71
NCAAB 01/22 02:00 1 Iowa St v Kansas W 76-80
NCAAB 01/19 19:00 1 Kansas v West Virginia L 64-65
NCAAB 01/15 02:00 1 Texas v Kansas W 78-80
NCAAB 01/12 21:00 1 Kansas v Baylor W 73-68
NCAAB 01/10 02:00 1 TCU v Kansas W 68-77
NCAAB 01/05 22:00 1 Kansas v Iowa St L 60-77
NCAAB 01/03 02:00 1 Oklahoma v Kansas W 63-70
NCAAB 12/29 19:00 1 Eastern Michigan v Kansas W 63-87
NCAAB 12/23 02:00 1 Kansas v Arizona St L 76-80
NCAAB 12/19 01:00 1 South Dakota v Kansas W 53-89
NCAAB 12/15 17:00 1 Villanova v Kansas W 71-74
NCAAB Extra Games 12/09 01:30 1 New Mexico St v Kansas W 60-63
NCAAB 12/05 01:00 1 Wofford v Kansas W 47-72