St Josephs Saint Joseph's Hawks

NCAAB 03/10 18:00 1 St Josephs v Rhode Island L 87-90
NCAAB 03/09 19:30 1 George Mason v St Josephs W 49-68
NCAAB 03/03 19:00 1 La Salle v St Josephs W 70-78
NCAAB 02/28 00:00 1 St Josephs v Rhode Island W 78-48
NCAAB 02/24 23:00 1 St Josephs v Richmond W 72-70
NCAAB 02/22 00:00 1 George Mason v St Josephs L 79-76
NCAAB 02/17 23:00 1 Duquesne v St Josephs W 75-82
NCAAB 02/15 00:00 1 St Josephs v Fordham W 71-55
NCAAB 02/10 21:00 1 Massachusetts v St Josephs W 73-85
NCAAB 02/07 00:00 1 St Josephs v Davidson L 62-91
NCAAB 02/03 21:00 1 St Josephs v La Salle L 78-81
NCAAB 02/01 00:00 1 St Louis v St Josephs L 60-59
NCAAB 01/28 00:00 1 St Josephs v Pennsylvania L 56-67
NCAAB 01/25 00:00 1 St Josephs v St Bonaventure L 67-70
NCAAB 01/20 18:00 - Fordham v St Josephs - View
NCAAB 01/20 18:00 1 St Josephs v Fordham W 68-46
NCAAB 01/17 23:30 1 Dayton v St Josephs W 65-81
NCAAB 01/14 22:00 1 St Josephs v Massachusetts L 69-72
NCAAB 01/11 00:00 1 St Josephs v George Mason L 79-81
NCAAB 01/07 01:00 1 St Bonaventure v St Josephs W 78-85
NCAAB 01/04 00:00 1 VA Commonwealth v St Josephs W 81-87
NCAAB 12/30 21:00 1 St Josephs v George Washington L 64-70
NCAAB 12/20 21:30 1 St Josephs v St Johns L 73-77
NCAAB 12/17 21:30 1 St Josephs v Maine W 72-59
NCAAB 12/09 19:30 1 St Josephs v Temple L 78-81
NCAAB 12/02 22:30 1 Villanova v St Josephs L 94-53
NCAAB 11/30 00:00 1 St Josephs v Bucknell W 83-70
NCAAB 11/26 19:30 1 St Josephs v Sacramento St W 74-69
NCAAB 11/24 20:30 1 Harvard v St Josephs L 77-71
NCAAB 11/23 23:20 1 St Josephs v Washington St L 71-75

Leagues Played