Su Yu Chen

Dubai Superseries 11/22 01:00 - Yufei Chen v Su Yu Chen 2-0
Dubai Superseries 11/15 11:00 - Ratchanok Intanon v Su Yu Chen 2-0
Italian Int. MD 11/10 08:00 - Su Yu Chen v Ngan Yi Cheung 0-2
Italian Int. MD 11/09 06:15 - Natsuki Nidaira v Su Yu Chen 1-2
Italian Int. MD 11/08 11:50 - Brittney Tam v Su Yu Chen 0-2
Dubai Superseries 09/13 03:30 - Bingjiao He v Su Yu Chen 2-0
Korea Masters MD 09/12 07:46 - Su Yu Chen v Lyanny A Mainaky 21-18
Korea Masters MD 09/12 06:00 1 Su Yu Chen v Mia Blichfeldt 2-1
Italian Int. MD 09/08 10:10 - Sayaka Takahashi v Su Yu Chen 2-0
Italian Int. MD 09/07 07:30 - Su Yu Chen v Vrushali Gummandi 2-1
Italian Int. MD 09/06 03:20 - Su Yu Chen v Pattarasuda Chaiwan 2-1
Dubai Superseries 08/23 11:00 - Su Yu Chen v Bingjiao He 0-2
Dubai Superseries 08/21 16:00 - Su Yu Chen v Ogar Siamupangila 2-0
Korea Masters MD 06/28 09:40 - Yen Mei Ho v Su Yu Chen 2-1
Korea Masters MD 04/19 04:30 - Yiman Zhang v Su Yu Chen 2-0
Dubai Superseries 04/12 01:45 - Bingjiao He v Su Yu Chen 2-1
Italian Int. MD 04/11 10:05 - Narulia R Ersa v Su Yu Chen 7-20
Italian Int. MD 04/11 05:52 - Debora R. Vehrenica v Su Yu Chen 13-21
Italian Int. MD 04/11 05:50 1 Debora Rumete Vehrenica v Su Yu Chen 0-2
Dubai Superseries 04/06 05:16 - Su Yu Chen v Akane Yamaguchi 14-20
Italian Int. MD 04/06 03:00 - Su Yu Chen v Akane Yamaguchi 0-2
Dubai Superseries 04/05 07:40 - Su Yu Chen v Line Kjaersfeldt 2-1
Italian Int. MD 04/04 07:25 1 Febby Angguni v Su Yu Chen 1-2
Korea Masters MD 03/24 11:00 1 Thuy Linh Nguyen v Su Yu Chen 2-0
Korea Masters MD 03/23 02:00 1 Nuntakarn Aimsaard v Su Yu Chen 0-2
Korea Masters MD 03/22 06:00 1 Pattarasuda Chaiwan v Su Yu Chen 1-2
Dubai Superseries 02/09 08:39 - Soniia Su Ya Cheah v Su Yu Chen 21-19
Dubai Superseries 02/08 08:32 - Piramon Chamnaktan v Su Yu Chen 16-21
Dubai Superseries 12/08 05:00 1 Su Yu Chen v Jang Mi Lee 0-2
Dubai Superseries 12/07 01:56 - Chae Hyun Ahn v Su Yu Chen 16-21