Anthony Tran

Poland Superliga 02/14 12:25 1 Gaston Alto v Anthony Tran 3-0
Poland Superliga 02/14 09:30 1 Liang Qiu v Anthony Tran 2-3
Poland Superliga 02/13 13:30 1 Gleb Shamruk v Anthony Tran 0-3
Poland Superliga 02/13 10:50 1 Koyo Kanamitsu v Anthony Tran 3-2
Poland Superliga 02/13 08:50 1 Wancheol Kim v Anthony Tran 0-3
Poland Superliga 02/12 13:30 1 Gaston Alto v Anthony Tran 2-3
Poland Superliga 02/12 12:10 1 Dauud Cheaib v Anthony Tran 3-1
Poland Superliga 02/12 07:30 1 Anton Hjort v Anthony Tran 3-2
Poland Superliga 11/01 13:05 1 Anthony Tran v Florian Bluhm 2-3
Poland Superliga 11/01 09:30 1 Anthony Tran v Gaston Alto 3-1
Poland Superliga 11/01 07:30 1 Florian Bluhm v Anthony Tran 1-3
Poland Superliga 10/31 11:30 1 Josip Huzjak v Anthony Tran 3-1
Poland Superliga 10/31 09:30 1 Alexander Echavarria v Anthony Tran 0-3
Poland Superliga 10/30 14:10 1 Anthony Tran v Romain Lorentz 1-3
Poland Superliga 10/30 11:30 1 Anthony Tran v Alexander Valuch 3-2
Poland Superliga 10/30 09:30 1 Anthony Tran v Evgueni Chtchetinine 3-1
Qatar Open XD 11/14 11:15 1 Chien-An Chen v Anthony Tran 4-2
Qatar Open XD 11/02 14:00 1 Grigory Vlasov v Anthony Tran 4-1
Qatar Open XD 11/15 12:35 - Anthony Tran v Yomar Gonzalez 11-4
Qatar Open Women 08/27 12:20 4 Anthony Tran v Yuto Kizukuri 1-4
Qatar Open Women 08/26 16:00 5 Claus Nielsen v Anthony Tran 2-4
Qatar Open Women 08/26 12:55 6 Alessandro Baciocchi v Anthony Tran 3-4