Wen/Ya Ye

Surabaya Int. XD 04/01 11:30 Ostermeyer/Konon v Wen/Ya Ye 20-14
Surabaya Int. XD 03/31 18:19 Jille/Van Der Aar v Wen/Ya Ye 16-21
Sudirman Cup WD 03/24 19:10 Ilyinskaya/Zharka v Wen/Ya Ye 0-2
Surabaya Int. XD 12/06 01:55 Song/Baek v Wen/Ya Ye 21-13
Asia Championships WD 12/02 06:31 Wen/Ya Ye v Hoo/Woon 18-21
Asia Championships WD 12/01 11:26 Wen/Ya Ye v Gong/Ng 21-18