Wojtkowska/Pietryja

Dutch Open MD 12/01 12:26 - Wojtkowska/Pietryja v Chang/Tien Chang 20-13