Xu Hui

Qatar Open 12/01 19:10 Yang Wang v Xu Hui 5-10
Qatar Open 12/01 17:22 Mattias Översjö v Xu Hui 10-11