Shukla/Nandagopal

Polish Int. MD 03/28 05:18 Shukla/Nandagopal v Prasad/Yadav 20-16
Korea Open MD Qual 12/01 18:42 Shukla/Nandagopal v Hall/Mills 16-21