Hopton/Gresty

US Open MD 12/01 19:52 Hopton/Gresty v Burkart/Hantz 5-6