Yen Mei Ho

Belgian Int. MD 08/10 10:20 - Yen Mei Ho v Yue Han 1-2
Belgian Int. MD 08/09 06:45 - Sayaka Takahashi v Yen Mei Ho 1-2
Belgian Int. MD 08/08 03:15 - Yen Mei Ho v Rasika Raje 2-0
Polish Int. Qual 08/07 10:30 1 En-Tzu Hung v Yen Mei Ho 0-2
Polish Int. Qual 08/07 02:55 1 Thi Phuong Thuy Tran v Yen Mei Ho 0-2
Belgian Int. MD 07/29 02:30 - Yen Mei Ho v Shiori Ebihara 2-1
Belgian Int. MD 07/28 02:20 - Yen Mei Ho v Yvonne Li 2-0
Belgian Int. MD 07/27 06:30 - Yen Mei Ho v Vrushali Gummadi 2-0
Belgian Int. MD 07/26 06:00 - Yen Mei Ho v Lianne Tan 2-0
Belgian Int. MD 07/25 04:40 - Evgeniya Kosetskaya v Yen Mei Ho 0-2
Polish Int. Qual 01/16 02:30 1 Delphine Lansac v Yen Mei Ho 2-1
Belgian Int. MD 01/11 13:50 - Yen Mei Ho v Pornpawee Chochuwong 1-2
Belgian Int. MD 01/10 10:15 - Jesica Muljati v Yen Mei Ho 1-2
Singapore Open MD 11/29 02:30 - Chia Hsin Lee v Yen Mei Ho 2-0
Belgian Int. MD 11/09 04:45 - Yen Mei Ho v Min Ji Lee 0-2
Belgian Int. MD 11/08 03:25 - Rusydina Antardayu Riodingin v Yen Mei Ho 0-2
Belgian Int. MD 09/06 14:10 - Yen Mei Ho v Hanna Ramadini 0-2
Singapore Open MD 08/04 05:15 3 Yen Mei Ho v Fitriani Fitriani 1-2
Singapore Open MD 08/03 04:15 4 Yen Mei Ho v Yulia Y Susanto 2-0
Singapore Open MD 08/02 07:30 5 Wenmei Li v Yen Mei Ho 0-2
Singapore Open MD 06/29 06:15 4 Haruko Suzuki v Yen Mei Ho 2-0
Singapore Open MD 06/28 09:40 5 Yen Mei Ho v Su Yu Chen 2-1
Singapore Open MD 06/01 10:15 4 Pornpawee Chochuwong v Yen Mei Ho 2-1
Singapore Open MD 05/31 09:00 5 Saili Rane v Yen Mei Ho 1-2
Singapore Open MD 03/24 16:15 1 Yen Mei Ho v Mariya Mitsova 1-2
China Open 02/17 14:07 - Yufei Chen v Yen Mei Ho 0-0
China Open 01/18 05:01 - Fitriani Fitriani v Yen Mei Ho 20-13
Belgian Int. MD 12/31 08:47 - Yabing Shen v Yen Mei Ho 10-11
Belgian Int. MD 12/30 08:42 - Ying Ying Lee v Yen Mei Ho 0-0
Belgian Int. MD 12/27 12:45 - Jin Wei Goh v Yen Mei Ho 11-6