TT Cup Ukraine 01/27 20:20 - Valentyn Yunchyk v Yevhen Masko L 2-3
TT Cup Ukraine 01/27 17:25 - Yevhen Pysmennyi v Valentyn Yunchyk W 2-3
TT Cup Ukraine 01/27 16:50 - Valentyn Yunchyk v Yevhen Masko W 3-2
TT Cup Ukraine 01/27 15:40 - Serhii Zemiantsev v Valentyn Yunchyk L 3-0
TT Cup Ukraine 01/27 14:30 - Valentyn Yunchyk v Anton Molochko W 3-1
TT Cup Ukraine 01/26 19:45 - Valentyn Yunchyk v Yevhen Masko L 1-3
TT Cup Ukraine 01/26 18:35 - Yevhen Pysmennyi v Valentyn Yunchyk W 1-3
TT Cup Ukraine 01/26 18:00 - Valentyn Yunchyk v Yevhen Masko L 2-3
TT Cup Ukraine 01/26 15:40 - Valentyn Yunchyk v Anton Molochko W 3-0
TT Cup Ukraine 01/26 13:55 - Valentyn Yunchyk v Serhii Zemiantsev L 0-3
TT Cup Ukraine 01/23 19:45 - Valentyn Yunchyk v Serhii Baranovskyi L 1-3
TT Cup Ukraine 01/23 18:35 - Serhii Zemiantsev v Valentyn Yunchyk W 2-3
TT Cup Ukraine 01/23 18:00 - Valentyn Yunchyk v Nikita Trofimov L 1-3
TT Cup Ukraine 01/23 15:40 - Valentyn Yunchyk v Roman Derypaska L 0-3
TT Cup Ukraine 01/23 13:55 - Valentyn Yunchyk v Serhii Baranovskyi W 3-0
TT Cup Ukraine 01/20 13:20 - Valentyn Yunchyk v Ivan Mai W 3-1
TT Cup Ukraine 01/20 12:10 - Mykyta Ruban v Valentyn Yunchyk W 2-3
TT Cup Ukraine 01/20 09:50 - Valerii Melnyk v Valentyn Yunchyk W 0-3
TT Cup Ukraine 01/20 08:05 - Ivan May v Valentyn Yunchyk W 0-3
TT Cup Ukraine 01/20 06:55 - Sergey Zemyantsev v Valentyn Yunchyk W 1-3
TT Cup Ukraine 01/19 11:35 - Ivan Mai v Valentyn Yunchyk W 0-3
TT Cup Ukraine 01/19 11:00 - Valentyn Yunchyk v Mykyta Ruban L 2-3
TT Cup Ukraine 01/19 08:40 - Valentyn Yunchyk v Valerii Melnyk L 0-3
TT Cup Ukraine 01/19 06:55 - Valentyn Yunchyk v Serhii Zemiantsev L 0-3
TT Cup Ukraine 01/16 20:20 - Yevhen Masko v Valentyn Yunchyk L 3-1
TT Cup Ukraine 01/16 19:45 - Valentyn Yunchyk v Serhii Zemiantsev W 3-0
TT Cup Ukraine 01/16 18:00 - Valentyn Yunchyk v Roman Derypaska W 3-1
TT Cup Ukraine 01/16 16:50 - Yevhen Masko v Valentyn Yunchyk W 0-3
TT Cup Ukraine 01/16 16:15 - Valentyn Yunchyk v Serhii Zemiantsev L 2-3
TT Cup Ukraine 01/16 14:30 - Valentyn Yunchyk v Roman Derypaska W 3-1