Alexander Michalus @ TT Cup Ukraine

DateRHome v Away-
11/27 11:25 - Oleksandr Mykhalus v Mykola Treshchetka L 1-3
11/27 10:15 - Oleksandr Mykhalus v Viktor Kotov L 0-3
11/27 09:05 - Oleksandr Mykhalus v Oleg Gavrylyuk W 3-0
11/27 07:55 - Oleksandr Mykhalus v Oleg Shevchuk L 0-3
11/25 00:45 - Dmytro Lohosha v Oleksandr Mykhalus L 3-0
11/25 00:15 - Oleksandr Mykhalus v Viktor Trachuk L 0-3
11/24 23:15 - Mykola Treshchetka v Oleksandr Mykhalus L 3-1
11/24 22:15 - Oleksandr Mykhalus v Viktor Kotov W 3-2
11/22 20:10 - Oleg Shevchuk v Oleksandr Mykhalus W 1-3
11/22 19:00 - Oleg Shevchuk v Oleksandr Mykhalus L 3-2
11/22 18:25 - Oleksandr Mykhalus v Oleg Gavrylyuk L 0-3
11/22 16:05 - Oleksandr Mykhalus v Mykola Treshchetka W 3-2
11/22 14:20 - Oleksandr Mykhalus v Viktor Kotov L 0-3
11/21 20:45 - Oleksandr Mykhalus v Oleg Gavrilyuk L 1-3
11/21 19:35 - Oleg Shevchuk v Oleksandr Mykhalus W 0-3
11/21 17:15 - Oleg Gavrylyuk v Oleksandr Mykhalus W 1-3
11/21 15:30 - Viktor Kotov v Oleksandr Mykhalus W 1-3
11/21 14:20 - Mykola Treshchetka v Oleksandr Mykhalus L 3-1
11/17 02:45 - Viktor Kotov v Oleksandr Mykhalus W 2-3
11/17 01:45 - Vladimir Malashevsky v Oleksandr Mykhalus L 3-0
11/17 01:15 - Oleksandr Mykhalus v Viktor Kotov L 0-3
11/16 23:15 - Oleksandr Mykhalus v Pavlo Chyzh L 2-3
11/16 21:45 - Oleksandr Mykhalus v Viktor Trachuk W 3-2
11/13 20:15 - Oleg Shevchuk v Alexander Michalus L 3-0
11/13 17:50 - Vladimir Malashevsky v Oleksandr Mykhalus L 3-0
11/13 17:15 - Oleksandr Mykhalus v Viktor Kotov L 0-3
11/13 16:05 - Oleg Shevchuk v Oleksandr Mykhalus L 3-2
11/13 14:55 - Oleksandr Mykhalus v Mykola Treshchetka W 3-1
11/06 03:15 - Alexander Michalus v Vladimir Malashevsky L 0-3
11/06 00:45 - Viktor Trachuk v Oleksandr Mykhalus W 1-3