Yin Fun Lim

Surabaya Int. XD 05/03 05:00 Thamolwan Poopradubsil v Yin Fun Lim 2-1
Asia Championships WD 04/05 07:00 Yu Po Pai v Yin Fun Lim 2-1
Surabaya Int. XD 12/30 12:46 Sarita Suwanna'ihan v Yin Fun Lim 6-11