Moscow Liga Pro 09/25 13:28 Demik Ying v Oleg Sukharkov 4-3
Moscow Liga Pro 09/25 13:00 Viktor Rahmanov v Fyodor Ambrosimov 12-12
Challenger Ochsenhausen 09/25 13:00 Roman Rezetka v Adrian Wiecek 6-8
Challenger Ochsenhausen 09/25 12:35 Jiri Martinko v Francisco Sanchi 0-3
Moscow Liga Pro 09/25 12:30 Roman Petrov v Demik Ying 7-8
Moscow Liga Pro 09/25 12:00 Oleg Sukharkov v Viktor Rahmanov 10-5
Challenger Ochsenhausen 09/25 11:40 Jiri Martinko v Jens Schabacker 3-2
Moscow Liga Pro 09/25 11:30 Roman Petrov v Fyodor Ambrosimov 6-9
Moscow Liga Pro 09/25 11:00 Demik Ying v Oleg Sukharkov 7-5
Challenger Ochsenhausen 09/25 11:00 Simon Soderlund v Roman Rezetka 3-1
Moscow Liga Pro 09/25 10:30 Viktor Rahmanov v Roman Petrov 3-8
Challenger Ochsenhausen 09/25 10:20 Adrian Wiecek v Andriy Sitak 3-0
Moscow Liga Pro 09/25 10:00 Fyodor Ambrosimov v Oleg Sukharkov 10-10
Challenger Ochsenhausen 09/25 09:40 Roman Rezetka v Javier Benito 3-1
Moscow Liga Pro 09/25 09:30 Demik Ying v Viktor Rahmanov 11-8
Moscow Liga Pro 09/25 09:00 Oleg Sukharkov v Roman Petrov 6-7
Challenger Ochsenhausen 09/25 09:00 Jiri Martinko v Francisco Sanchi 3-1
Challenger Ochsenhausen 09/25 08:20 Andriy Sitak v Javier Benito 3-1
Moscow Liga Pro 09/25 08:15 Fyodor Ambrosimov v Demik Ying 8-8
Challenger Ochsenhausen 09/25 07:40 Simon Soderlund v Jens Schabacker 3-1
Moscow Liga Pro 09/25 07:36 Alexander Serebrennikov v Dmitry Voronov 9-11
Moscow Liga Pro 09/25 07:06 Alexander Ekzhanov v Konstantin Churin 11-6
Challenger Ochsenhausen 09/25 07:00 Adrian Wiecek v Francisco Sanchi 2-3
Moscow Liga Pro 09/25 06:30 Alexander Ekzhanov v Alexander Serebrennikov 10-11
Moscow Liga Pro 09/25 06:00 Dmitry Voronov v Konstantin Churin 10-2
Moscow Liga Pro 09/25 05:30 Alexander Serebrennikov v Dmitry Voronov 9-7
Moscow Liga Pro 09/25 05:00 Alexander Ekzhanov v Konstantin Churin 11-8
Moscow Liga Pro 09/25 04:30 Konstantin Churin v Alexander Serebrennikov 10-5
Moscow Liga Pro 09/25 04:00 Dmitry Voronov v Alexander Ekzhanov 11-8
Moscow Liga Pro 09/25 03:21 Alexey Agapov v Petr Zyuzikov 9-6