SaarLorLux Open XD

DateRHome v Away-
11/04 15:36 - Subhankar Dey v Rajiv Ouseph 15-12
11/04 15:00 - Ellis/Smith v Lu/Chen 2-1
11/04 14:30 - Stoeva/Stoeva v Istarani/Pradipta 2-1
11/04 14:00 - Subhankar Dey v Rajiv Ouseph 2-0
11/04 13:30 - Yanyan Cai v Xiaoxin Chen 2-1
11/04 13:00 - Chia/Soh v Ellis/Langridge 1-2
11/04 11:00 1 Eipe/Poulsen v Alimov/Davletova 2-1
11/04 10:30 1 Bochat/Cwalina v Daugaard/Sogaard 1-2
11/04 10:00 1 Neslihan Yigit v Mariya Mitsova 2-0
11/04 09:30 1 Victor Svendsen v Rasmus Messerschmidt 1-2
11/04 09:00 1 Bolotova/Davletova v Karlsson/Magnusson 2-0
11/04 05:20 - Kim/Lee v Hyun Ko/Shin 2-1
11/04 05:00 - Aratama/Watanabe v Hoo/Yap 0-2
11/04 04:40 - Zeqi Zhou v Hyun Il Lee 0-2
11/04 04:30 - Michelle Li v Yue Han 2-1
11/04 04:00 - Tang/Suet Tse v Lee/Chau 2-0
11/03 17:01 - Ellis/Smith v Seidel/Efler 18-10
11/03 17:00 1 Kaisti/Suutarinen v Alimov/Davletova 1-2
11/03 17:00 1 Eipe/Poulsen v Grachev/Bolotova 2-1
11/03 16:30 1 Victor Svendsen v Zvonimir Durkinjak 2-0
11/03 16:30 1 Alex Lane v Rasmus Messerschmidt 0-2
11/03 16:28 - Bochat/Cwalina v Corvee/Kersaudy 9-7
11/03 16:00 1 Bochat/Cwalina v Kersaudy/Corvee 2-0
11/03 16:00 1 Aliye Demirbag v Mariya Mitsova 0-2
11/03 15:38 - Nelishan Yigit v Mette Poulsen 1-1
11/03 15:30 1 Kaisti/Larkimo v Daugaard/Sogaard 1-2
11/03 15:30 1 Neslihan Yigit v Mette Poulsen 2-0
11/03 15:00 1 Bolotova/Davletova v Ercetin/Inci 2-0
11/03 15:00 1 Jaques/Vandenhoucke v Karlsson/Magnusson 0-2
11/03 14:50 - Fangjie Gao v Yanyan Cai 1-2