Ehara/Shimabukuro 7-5,6-1 Susanto/Susanto 2019-08-15 06:15

Stadium: Court 3 Round: 27 Ground: Hardcourt outdoor

Ehara/Shimabukuro   Susanto/Susanto
77 77
Win % 1st Serve
56 56
50 50
Break Point Conversions
0 0

Events

 • Game 1 - Ehara/Shimabukuro - holds to 30
 • Game 2 - Susanto/Susanto - holds to 40
 • Game 3 - Ehara/Shimabukuro - holds to love
 • Game 4 - Susanto/Susanto - holds to 30
 • Game 5 - Ehara/Shimabukuro - holds to 40
 • Game 6 - Susanto/Susanto - holds to 15
 • Game 7 - Ehara/Shimabukuro - holds to 30
 • Game 8 - Susanto/Susanto - holds to 15
 • Game 9 - Ehara/Shimabukuro - holds to 30
 • Game 10 - Susanto/Susanto - holds to 15
 • Game 11 - Ehara/Shimabukuro - holds to love
 • Game 12 - Ehara/Shimabukuro - breaks to 15
 • Game 13 - Ehara/Shimabukuro - holds to love
 • Game 14 - Ehara/Shimabukuro - breaks to 40
 • Game 15 - Ehara/Shimabukuro - holds to 15
 • Game 16 - Ehara/Shimabukuro - breaks to love
 • Game 17 - Ehara/Shimabukuro - holds to 15
 • Game 18 - Susanto/Susanto - holds to 30
 • Game 19 - Ehara/Shimabukuro - holds to 15