Pts

1 2 3 4
Tromer/Eerland 11 11 8 11
Kodjabashev/Yovkova 8 7 11 6

Events

 • Game 1 Race to 3 - Tromer/Eerland
 • Game 1 Race to 5 - Tromer/Eerland
 • Game 1 Race to 7 - Tromer/Eerland
 • Game 1 Race to 9 - Kodjabashev/Yovkova
 • Game 1 Race to 9 - Tromer/Eerland
 • Game 1 - Tromer/Eerland won 11-8
 • Score After Game 1 - 11-8
 • Game 2 Race to 3 - Tromer/Eerland
 • Game 2 Race to 5 - Kodjabashev/Yovkova
 • Game 2 Race to 7 - Tromer/Eerland
 • Game 2 Race to 9 - Tromer/Eerland
 • Game 2 - Tromer/Eerland won 11-7
 • Score After Game 2 - 11-7
 • Game 3 Race to 3 - Kodjabashev/Yovkova
 • Game 3 Race to 5 - Kodjabashev/Yovkova
 • Game 3 Race to 7 - Kodjabashev/Yovkova
 • Game 3 Race to 9 - Kodjabashev/Yovkova
 • Game 3 - Kodjabashev/Yovkova won 8-11
 • Score After Game 3 - 8-11
 • Game 4 Race to 3 - Tromer/Eerland
 • Game 4 Race to 5 - Tromer/Eerland
 • Game 4 Race to 7 - Tromer/Eerland
 • Game 4 Race to 9 - Tromer/Eerland
 • Game 4 - Tromer/Eerland won 11-6
 • Score After Game 4 - 11-6