Pts

1 2 3 4 5
Dmitry Petrochenko 11 6 15 8 8
Aleksey Kudryavtsev 8 11 13 11 11

Events

 • Game 1 Race to 3 - Alexey Kudryavtsev
 • Game 1 Race to 5 - Dmitry Petrochenko
 • Game 1 Race to 7 - Dmitry Petrochenko
 • Game 1 Race to 9 - Dmitry Petrochenko
 • Game 1 - Dmitry Petrochenko won 11-8
 • Score After Game 1 - 11-8
 • Game 2 Race to 3 - Alexey Kudryavtsev
 • Game 2 Race to 5 - Alexey Kudryavtsev
 • Game 2 Race to 7 - Alexey Kudryavtsev
 • Game 2 Race to 9 - Alexey Kudryavtsev
 • Game 2 - Alexey Kudryavtsev won 6-11
 • Score After Game 2 - 6-11
 • Game 3 Race to 3 - Dmitry Petrochenko
 • Game 3 Race to 5 - Dmitry Petrochenko
 • Game 3 Race to 7 - Dmitry Petrochenko
 • Game 3 Race to 9 - Alexey Kudryavtsev
 • Game 3 - Dmitry Petrochenko won 15-13
 • Score After Game 3 - 15-13
 • Game 4 Race to 3 - Alexey Kudryavtsev
 • Game 4 Race to 5 - Dmitry Petrochenko
 • Game 4 Race to 7 - Alexey Kudryavtsev
 • Game 4 Race to 9 - Alexey Kudryavtsev
 • Game 4 - Alexey Kudryavtsev won 8-11
 • Score After Game 4 - 8-11
 • Game 5 Race to 3 - Dmitry Petrochenko
 • Game 5 Race to 5 - Alexey Kudryavtsev
 • Game 5 Race to 7 - Alexey Kudryavtsev
 • Game 5 Race to 9 - Alexey Kudryavtsev
 • Game 5 - Alexey Kudryavtsev won 8-11
 • Score After Game 5 - 8-11