Pts

1 2 3 4 5
Aleksandr Averyanov 3 5 11 13 11
Oleg Saenko 11 11 4 11 8