Pts

1 2 3
Sergey Pisklov 4 6 8
Vladyslav Gorelov 11 11 11