Pts

1 2 3 4 5
Sergey Khomutov 12 9 4 11 6
Oleg Nikiforov 10 11 11 5 11

Events

 • Game 1 Race to 3 - Oleg Nikiforov
 • Game 1 Race to 5 - Oleg Nikiforov
 • Game 1 Race to 7 - Oleg Nikiforov
 • Game 1 Race to 9 - Oleg Nikiforov
 • Score After Game 1 - 12-10
 • Game 1 - Sergey Homutov won 12-10
 • Game 2 Race to 3 - Sergey Homutov
 • Game 2 Race to 5 - Oleg Nikiforov
 • Game 2 Race to 7 - Oleg Nikiforov
 • Game 2 Race to 9 - Oleg Nikiforov
 • Score After Game 2 - 9-11
 • Game 1 - Sergey Homutov won 12-10
 • Game 3 Race to 3 - Oleg Nikiforov
 • Game 3 Race to 5 - Oleg Nikiforov
 • Game 3 Race to 7 - Oleg Nikiforov
 • Game 3 Race to 9 - Oleg Nikiforov
 • Score After Game 3 - 4-11
 • Game 2 - Oleg Nikiforov won 9-11
 • Game 4 Race to 3 - Sergey Homutov
 • Game 4 Race to 5 - Oleg Nikiforov
 • Game 4 Race to 7 - Sergey Homutov
 • Game 4 Race to 9 - Sergey Homutov
 • Score After Game 4 - 11-5
 • Game 3 - Oleg Nikiforov won 4-11
 • Game 5 Race to 3 - Oleg Nikiforov
 • Game 5 Race to 5 - Oleg Nikiforov
 • Game 5 Race to 7 - Oleg Nikiforov
 • Game 5 Race to 9 - Oleg Nikiforov
 • Score After Game 5 - 6-11
 • Game 5 - Oleg Nikiforov won 6-11