Pts

1 2 3 4
Vladislav Kovalenko 7 6 15 10
Nikolay Gulevskiy 11 11 13 12