Pts

1 2 3 4 5
Dmytro Chernyshov 11 3 9 11 12
Denys Kozlov 8 11 11 8 10

Events

 • Game 1 Race to 3 - Dmytro Chernyshov
 • Game 1 Race to 5 - Dmytro Chernyshov
 • Game 1 Race to 7 - Dmytro Chernyshov
 • Game 1 Race to 9 - Dmytro Chernyshov
 • Score After Game 1 - 11-8
 • Game 1 - Dmytro Chernyshov won 11-8
 • Game 2 Race to 3 - Denys Kozlov
 • Game 2 Race to 5 - Denys Kozlov
 • Game 2 Race to 7 - Denys Kozlov
 • Game 2 Race to 9 - Denys Kozlov
 • Score After Game 2 - 3-11
 • Game 1 - Dmytro Chernyshov won 11-8
 • Game 3 Race to 3 - Denys Kozlov
 • Game 3 Race to 5 - Denys Kozlov
 • Game 3 Race to 7 - Denys Kozlov
 • Game 3 Race to 9 - Denys Kozlov
 • Score After Game 3 - 9-11
 • Game 2 - Denys Kozlov won 3-11
 • Game 4 Race to 3 - Dmytro Chernyshov
 • Game 4 Race to 5 - Denys Kozlov
 • Game 4 Race to 7 - Dmytro Chernyshov
 • Game 4 Race to 9 - Dmytro Chernyshov
 • Score After Game 4 - 11-8
 • Game 3 - Denys Kozlov won 9-11
 • Game 5 Race to 3 - Dmytro Chernyshov
 • Game 5 Race to 5 - Dmytro Chernyshov
 • Game 5 Race to 7 - Denys Kozlov
 • Game 5 Race to 9 - Dmytro Chernyshov
 • Score After Game 5 - 12-10