Pts

1 2 3 4 5
Yuri Gavrilov 11 13 11 4 11
Vyacheslav Tsvetkov 3 15 8 11 8

Events

 • Game 1 Race to 3 - Yuri Gavrilov
 • Game 1 Race to 5 - Yuri Gavrilov
 • Game 1 Race to 7 - Yuri Gavrilov
 • Game 1 Race to 9 - Yuri Gavrilov
 • Score After Game 1 - 11-3
 • Game 1 - Yuri Gavrilov won 11-3
 • Game 2 Race to 3 - Vyacheslav Tsvetkov
 • Game 2 Race to 5 - Vyacheslav Tsvetkov
 • Game 2 Race to 7 - Vyacheslav Tsvetkov
 • Game 2 Race to 9 - Vyacheslav Tsvetkov
 • Score After Game 2 - 13-15
 • Game 1 - Yuri Gavrilov won 11-3
 • Game 3 Race to 3 - Vyacheslav Tsvetkov
 • Game 3 Race to 5 - Vyacheslav Tsvetkov
 • Game 3 Race to 7 - Yuri Gavrilov
 • Game 3 Race to 9 - Yuri Gavrilov
 • Score After Game 3 - 11-8
 • Game 2 - Vyacheslav Tsvetkov won 13-15
 • Game 4 Race to 3 - Vyacheslav Tsvetkov
 • Game 4 Race to 5 - Vyacheslav Tsvetkov
 • Game 4 Race to 7 - Vyacheslav Tsvetkov
 • Game 4 Race to 9 - Vyacheslav Tsvetkov
 • Score After Game 4 - 4-11
 • Game 3 - Yuri Gavrilov won 11-8
 • Game 5 Race to 3 - Yuri Gavrilov
 • Game 5 Race to 5 - Yuri Gavrilov
 • Game 5 Race to 7 - Yuri Gavrilov
 • Game 5 Race to 9 - Yuri Gavrilov
 • Score After Game 5 - 11-8
 • Game 5 - Yuri Gavrilov won 11-8