Pts

1 2 3 4
Oleg Nikiforov 7 13 5 11
Evgeny Kupryakov 11 11 11 13

Events

 • Game 1 Race to 3 - Evgeny Kupryakov
 • Game 1 Race to 5 - Evgeny Kupryakov
 • Game 1 Race to 7 - Evgeny Kupryakov
 • Game 1 Race to 9 - Evgeny Kupryakov
 • Score After Game 1 - 7-11
 • Game 1 - Evgeny Kupryakov won 7-11
 • Game 2 Race to 3 - Evgeny Kupryakov
 • Game 2 Race to 5 - Evgeny Kupryakov
 • Game 2 Race to 7 - Evgeny Kupryakov
 • Game 2 Race to 9 - Evgeny Kupryakov
 • Score After Game 2 - 13-11
 • Game 1 - Evgeny Kupryakov won 7-11
 • Game 3 Race to 3 - Oleg Nikiforov
 • Game 3 Race to 5 - Evgeny Kupryakov
 • Game 3 Race to 7 - Evgeny Kupryakov
 • Game 3 Race to 9 - Evgeny Kupryakov
 • Score After Game 3 - 5-11
 • Game 2 - Oleg Nikiforov won 13-11
 • Game 4 Race to 3 - Oleg Nikiforov
 • Game 4 Race to 5 - Oleg Nikiforov
 • Game 4 Race to 7 - Oleg Nikiforov
 • Game 4 Race to 9 - Oleg Nikiforov
 • Score After Game 4 - 11-13
 • Game 4 - Evgeny Kupryakov won 11-13