Pts

1 2 3 4
Oleg Obidnyi 11 11 6 11
Oleksandr Shchytka 6 6 11 1

Events

 • Game 1 Race to 3 - Oleg Obidnyi
 • Game 1 Race to 5 - Oleg Obidnyi
 • Game 1 Race to 7 - Oleg Obidnyi
 • Game 1 Race to 9 - Oleg Obidnyi
 • Score After Game 1 - 11-6
 • Game 1 - Oleg Obidnyi won 11-6
 • Game 2 Race to 3 - Oleg Obidnyi
 • Game 2 Race to 5 - Oleg Obidnyi
 • Game 2 Race to 5 - Oleg Obidnyi
 • Game 2 Race to 7 - Oleg Obidnyi
 • Game 2 Race to 9 - Oleg Obidnyi
 • Score After Game 2 - 11-6
 • Game 1 - Oleg Obidnyi won 11-6
 • Game 3 Race to 3 - Oleksandr Shchytka
 • Game 3 Race to 5 - Oleksandr Shchytka
 • Game 3 Race to 7 - Oleksandr Shchytka
 • Game 3 Race to 9 - Oleksandr Shchytka
 • Score After Game 3 - 6-11
 • Game 2 - Oleg Obidnyi won 11-6
 • Game 4 Race to 3 - Oleg Obidnyi
 • Game 4 Race to 5 - Oleg Obidnyi
 • Game 4 Race to 7 - Oleg Obidnyi
 • Game 4 Race to 9 - Oleg Obidnyi
 • Score After Game 4 - 11-1
 • Game 4 - Oleg Obidnyi won 11-1