Kawasaki 2021-09-15 05:45

NCHorseTrainerJY Start Odds End Odds
0 Vigorous Titan 1.900
09/15 05:34
2.800
09/15 05:47
0 Sapporo Jump 1.850
09/15 05:34
2.800
09/15 05:47
1 King Of Summit JUICHI TAJIMA Takuto Iketani 8.000
09/15 05:46
7.000
09/15 05:46
2 Siena Titicaca Masami Yamada Kasumi Kamio 16.000
09/15 05:46
12.000
09/15 05:47
4 Denver Kenichi Takatsuki Mitsuhiro Masuda 4.800
09/15 05:46
5 Rosy Dragon H SASAKI Hiroto Ito 26.000
09/15 05:46
7 Dia Takashi Ikeda Nobuhiko Sanrindo 10.000
09/15 05:46
15.000
09/15 05:47
8 Toen Ace Yuya Yamazaki Wataru Fujie 31.000
09/15 05:46
9 Arc Strong JUNICHI YOSHIHASHI Kentaro Usui 15.000
09/15 05:46