Kawasaki 2021-09-15 08:45

NCHorseTrainerJY Start Odds End Odds
5 Cobap Hiroshi Iwamoto Takayuki Yano 6.000
09/15 08:46
-
09/15 08:47
4 Arc Stone Kazumi Takei Shinobu Sakai 61.000
09/15 08:46
-
09/15 08:47
1 Imagine Love Hiromi Yamazaki Hiroki Okamura 101.000
09/15 08:46
-
09/15 08:47
3 Another Vita Hiroaki Kawazu Kenji Okamura 21.000
09/15 08:46
-
09/15 08:47
7 Alegria City Kiyoshige Arai Joji Wada 1.250
09/15 08:46
-
09/15 08:47
6 A Shin Bayern Hiromi Yamazaki Seiji Yamazaki 21.000
09/15 08:46
-
09/15 08:47
2 Oraeorae Sarara Yoichi Tanabe Takuto Iketani 21.000
09/15 08:46
-
09/15 08:47
8 Narino Baron Katsuyoshi Uchida Naoki Machida 8.000
09/15 08:46
-
09/15 08:47