Chieri 1955 v Casale 2022-04-10 14:00

Prematch Analytics

- Avg. Half Goals Avg. Goals Avg. Half Losts Avg. Losts Avg. Corners
Home 0.40 1.40 1.00 2.20 6.00
Away 1.20 2.00 0.80 1.40 2.80
Total 1.60 3.40 1.80 3.60 8.80
- Avg. Half Goals Avg. Goals Avg. Half Losts Avg. Losts Avg. Corners
Home 0.60 1.40 1.20 1.20 5.30
Away 0.80 1.50 0.60 1.20 3.50
Total 1.40 2.90 1.80 2.40 8.80