Urawa 2021-09-23 08:00

NCHorseTrainerJY Start Odds End Odds
0 Vert Regalo 1.650
09/23 07:51
9.500
09/23 08:02
0 Tosen Signal 2.150
09/23 07:51
10.000
09/23 08:02
2 Prosperity Toshio Tomita Kosei Akimoto 151.000
09/23 08:02
4 Rosso Bianco Satoshi Kokubo Taito Mori 4.400
09/23 08:02
5 Win Besant Kiyoshige Arai Shinobu Sakai 12.000
09/23 08:02
6 Bullbear Verde Tomoyuki Fujihara Tsubasa Sasagawa 13.000
09/23 08:02
7 Ekku Takashi Mizuno Yoshimi Nakashima
8 O K Gold Maki Hirayama Naoya Hashimoto 101.000
09/23 08:02
9 Aten Call Hiromi Yamazaki Seiji Yamazaki 11.000
09/23 08:02
10 Pumori Tesoro Takashi Mizuno Mai Fukuhara 41.000
09/23 08:02
11 Tsukubafutatsubosi Hikaru Yamakosi Wataru Fujie 201.000
09/23 08:02
12 Oken Amazoness Shinsuke Kudo Naoki Machida 1.900
09/23 08:02