Pts

1 2
Guilhem Hoyaux 21 21
Danila Gataullin 16 13