Tokyo City Keiba 2023-01-24 04:35

NCHorseTrainerJY Start Odds End Odds
1 Win Sophie AKIHIKO SHOJI Shohei Nakamura SP
01/23 12:08
-
01/24 04:39
2 4 East River Motohiro Akamine Hisayoshi Higashihara SP
01/23 12:08
-
01/24 04:39
3 Meiju Shinwa Morio Misaka Taisei Nakahara (1.0) SP
01/23 12:08
-
01/24 04:39
4 Sano Koa Minoru Asakura Ryuji Tatsushiro SP
01/23 12:08
-
01/24 04:39
5 God Mode Makoto Ichimura Takayuki Yano SP
01/23 12:08
-
01/24 04:39
6 Noble Glacier Kenji Sano Yoichi Ando SP
01/23 12:08
-
01/24 04:39
7 Sophia Cor Kazumasa Sakamoto Akira Harita SP
01/23 12:08
-
01/24 04:39
8 1 Seojoon Kiyoaki Takahashi Yuki Eriguchi SP
01/23 12:08
-
01/24 04:39
9 3 Time Fall Kazumasa Sakamoto Keita Nishi SP
01/23 12:08
-
01/24 04:39
10 Kohaku Yutaka Tsujino Shotaro Kawashima SP
01/23 12:08
-
01/24 04:39
11 Shusshu NORIO WATANABE Fumio Matoba SP
01/23 12:08
-
01/24 04:39
12 Edelform Kiyoaki Takahashi Genki Fujimoto SP
01/23 12:08
-
01/24 04:39
13 Zatoichi Yukiharu Shimada Taniuchi Kanta (3.0) SP
01/23 12:08
-
01/24 04:39
14 2 Direct Flight Kiyoaki Takahashi Taito Mori SP
01/23 12:08
-
01/24 04:39