Tokyo City Keiba 2023-05-26 08:10

NCHorseTrainerJY Start Odds End Odds
1 4 Bullbear Nano Hiroyuki Matsuura Kota Motohashi SP
05/25 11:55
-
05/26 08:12
2 Matchan Champ Motohiro Akamine Fumio Matoba SP
05/25 11:55
-
05/26 08:12
3 3 Kanarra Creek Terunobu Fujita Tsubasa Sasagawa SP
05/25 11:55
-
05/26 08:12
4 J K Faith Chiaki Hori Ryota Sugawara (1.0) SP
05/25 11:55
-
05/26 08:12
5 1 Yakumo Kazumasa Sakamoto Ryo Fujita SP
05/25 11:55
-
05/26 08:12
6 Direct Flight Kiyoaki Takahashi Taito Mori SP
05/25 11:55
-
05/26 08:12
7 2 Thurston Trust Shin Tachibana Tadanari Konno SP
05/25 11:55
-
05/26 08:12