Pts

1 2 3 4
Viktor Slozka 9 11 9 7
Maksim Baranov 11 3 11 10