GIGABYTE Marines

LOL - CBLOL Stage 1 08/18 10:00 7 GIGABYTE Marines v Vikings Gaming 2-0
LOL - CBLOL Stage 1 08/17 12:00 7 GIGABYTE Marines v EVOS Esports 2-0
LOL - CBLOL Stage 1 08/12 10:00 6 FFQTV Gaming v GIGABYTE Marines 2-0
LOL - CBLOL Stage 1 08/10 12:00 6 Phong Vu Buffalo v GIGABYTE Marines 2-1
LOL - CBLOL Stage 1 08/05 07:00 5 Cherry Gaming v GIGABYTE Marines 2-0
LOL - CBLOL Stage 1 08/02 09:00 5 GIGABYTE Marines v FTV Esports 2-0
LOL - CBLOL Stage 1 07/28 10:00 4 Cube Adonis v GIGABYTE Marines 1-2
LOL - CBLOL Stage 1 07/27 12:00 4 GIGABYTE Marines v FFQTV Gaming 0-2
LOL - CBLOL Stage 1 07/22 10:00 3 GIGABYTE Marines v Phong Vu Buffalo 2-1
LOL - CBLOL Stage 1 07/20 09:00 3 GIGABYTE Marines v Cherry Gaming 2-0
LOL - CBLOL Stage 1 07/15 10:00 2 EVOS Esports v GIGABYTE Marines 2-0
LOL - CBLOL Stage 1 07/06 13:10 - Royal Bandits v GIGABYTE Marines 1-0
LOL - CBLOL Stage 1 07/06 11:40 - YouthCrew v GIGABYTE Marines 0-1
LOL - CBLOL Stage 1 07/05 11:55 2 GIGABYTE Marines v Royal Bandits 0-1
LOL - CBLOL Stage 1 07/04 11:00 1 GIGABYTE Marines v RoX 1-0
LOL - CBLOL Stage 1 06/23 09:55 - Vikings Gaming v GIGABYTE Marines View
LOL - CBLOL Stage 1 06/22 09:00 1 GIGABYTE Marines v Cube Adonis 0-2
LOL - CBLOL Stage 1 04/07 09:00 - EVOS Esports v GIGABYTE Marines View
LOL - LCK Spring 02/11 09:04 - GIGABYTE Marines v FTV Gaming View
LOL - LCK Spring 02/02 12:31 - EVOS Esports v GIGABYTE Marines View
LOL - LCK Spring 10/12 11:00 - Fnatic v GIGABYTE Marines 1-0
LOL - LCK Spring 10/12 08:15 6 GIGABYTE Marines v Fnatic 0-1
LOL - LCK Spring 10/12 07:00 5 GIGABYTE Marines v Longzhu 0-1
LOL - LCK Spring 10/12 04:10 4 Immortals v GIGABYTE Marines 0-1
LOL - LCK Spring 10/08 09:25 3 GIGABYTE Marines v Immortals 0-1
LOL - LCK Spring 10/06 10:45 2 Longzhu v GIGABYTE Marines 1-0
LOL - LCK Spring 10/05 10:25 1 Fnatic v GIGABYTE Marines 0-1
LOL - LCK Spring 08/26 03:58 - GIGABYTE Marines v Ascension Gaming View
LOL - LCK Spring 08/25 03:57 - GIGABYTE Marines v Manila Eagles View
LOL - LCK Spring 07/05 12:00 - Dire Wolves v GIGABYTE Marines 0-1