Team Kerri Einarson

Princess Auto Elite 10 Women 01/14 14:52 - Team Kerri Einarson v Team Darcy Robertson 7-7
Princess Auto Elite 10 Women 01/14 14:26 - Team Darcy Robinson v Team Kerri Einarson 0-0