Gleb Stashkovskii Gleb Stashkovsky

Moscow Liga Pro 10/08 13:54 - Andrey Emelyanov v Gleb Stashkovskii 8-11
Moscow Liga Pro 10/08 13:00 - Andrey Yemelyanov v Gleb Stashkovsky 11-9
Moscow Liga Pro 10/08 11:30 - Roman Karpesh v Gleb Stashkovsky 7-8
Moscow Liga Pro 10/08 10:00 - Gleb Stashkovsky v Alexander Chentsov 8-10
Moscow Liga Pro 10/08 08:15 - Gleb Stashkovsky v Klim Viktorov 9-4
Moscow Liga Pro 09/24 13:40 - Gleb Stashkovskii v Roman Karpesh 8-11
Moscow Liga Pro 09/24 12:30 - Gleb Stashkovskii v Aleksandr Shirshov 11-8
Moscow Liga Pro 09/24 11:30 - Gleb Stashkovskii v Klim Viktorov 11-7
Moscow Liga Pro 09/24 10:30 - Aleksandr Chencov v Gleb Stashkovskii 7-7
Moscow Liga Pro 09/24 09:00 - Roman Karpesh v Gleb Stashkovskii 10-6
Moscow Liga Pro 09/01 14:00 - Gleb Stashkovskii v Vadim Krohin 5-5
Moscow Liga Pro 09/01 12:30 - Gleb Stashkovskii v Vadim Krohin 6-7
Moscow Liga Pro 09/01 11:30 - Gleb Stashkovskii v Ying Demic 1-2
Moscow Liga Pro 09/01 10:30 - Semyon Korolev v Gleb Stashkovskii 5-8
Moscow Liga Pro 09/01 09:00 - Maxim Pronkin v Gleb Stashkovskii 0-0
Moscow Liga Pro 08/31 12:30 - Gleb Stashkovskii v Viktor Rahmanov 6-8
Moscow Liga Pro 08/31 11:30 - Gleb Stashkovskii v Vadim Krohin 6-11
Moscow Liga Pro 08/31 10:30 - Aleksei Innazarov v Gleb Stashkovskii 9-6
Moscow Liga Pro 08/31 09:00 - Daniil Bereznev v Gleb Stashkovskii 12-12
Moscow Liga Pro 08/22 14:00 - Alexey Innazarov v Gleb Stashkovskii 3-8
Moscow Liga Pro 08/22 12:00 - Gleb Stashkovskii v Aleksei Innazarov 3-8
Moscow Liga Pro 08/22 11:00 - Gleb Stashkovskii v Fyodor Ambrosimov 11-5
Moscow Liga Pro 08/22 10:00 - Vladimir Shirokov v Gleb Stashkovskii 4-9
Moscow Liga Pro 08/22 08:30 - Maxim Pronkin v Gleb Stashkovskii 8-11
Moscow Liga Pro 08/10 13:54 - Gleb Stashkovskii v Daniil Bereznev 10-6
Moscow Liga Pro 08/10 13:00 - Alexey Innazarov v Gleb Stashkovskii 9-9
Moscow Liga Pro 08/10 11:30 - Viktor Rahmanov v Gleb Stashkovskii 5-7
Moscow Liga Pro 08/10 10:00 - Gleb Stashkovskii v Daniil Bereznev 8-7
Moscow Liga Pro 08/10 08:15 - Gleb Stashkovskii v Vadim Krohin 11-6
Moscow Liga Pro 08/04 13:43 - Gleb Stashkovskii v Semyon Korolev 9-3