Gleb Stashkovskii Gleb Stashkovsky

Moscow Liga Pro 08/10 13:54 - Gleb Stashkovskii v Daniil Bereznev 10-6
Moscow Liga Pro 08/10 13:00 - Alexey Innazarov v Gleb Stashkovskii 9-9
Moscow Liga Pro 08/10 11:30 - Viktor Rahmanov v Gleb Stashkovskii 5-7
Moscow Liga Pro 08/10 10:00 - Gleb Stashkovskii v Daniil Bereznev 8-7
Moscow Liga Pro 08/10 08:15 - Gleb Stashkovskii v Vadim Krohin 11-6
Moscow Liga Pro 08/04 13:43 - Gleb Stashkovskii v Semyon Korolev 9-3
Moscow Liga Pro 08/04 12:30 - Gleb Stashkovskii v Daniil Nazarov 6-11
Moscow Liga Pro 08/04 11:30 - Gleb Stashkovskii v Alexander Nevzorov 2-7
Moscow Liga Pro 08/04 10:30 - Igor Migalov v Gleb Stashkovskii 7-11
Moscow Liga Pro 08/04 09:00 - Semyon Korolev v Gleb Stashkovskii 10-12
Moscow Liga Pro 07/27 13:00 - Gleb Stashkovskii v Igor Migalov 9-10
Moscow Liga Pro 07/27 12:00 - Aleksandr Lanin v Gleb Stashkovskii 6-3
Moscow Liga Pro 07/27 10:30 - Gleb Stashkovskii v Alexander Nevzorov 9-5
Moscow Liga Pro 07/27 09:30 - Alexey Innazarov v Gleb Stashkovskii 10-5
Moscow Liga Pro 07/20 14:00 - Gleb Stashkovskii v Aleksandr Lanin 7-7
Moscow Liga Pro 07/20 12:30 - Gleb Stashkovskii v Aleksandr Lanin 11-9
Moscow Liga Pro 07/20 11:30 - Gleb Stashkovskii v Mikhail Tormozov 1-11
Moscow Liga Pro 07/20 10:30 - Daniil Nazarov v Gleb Stashkovskii 3-6
Moscow Liga Pro 07/20 09:00 - Fyodor Ambrosimov v Gleb Stashkovskii 6-8
Moscow Liga Pro 07/14 14:30 - Alexander Nevzorov v Gleb Stashkovskii 0-0
Moscow Liga Pro 07/14 13:00 - Semyon Korolev v Gleb Stashkovskii 2-6
Moscow Liga Pro 07/14 11:30 - Aleksandr Shirshov v Gleb Stashkovskii 10-11
Moscow Liga Pro 07/14 10:00 - Gleb Stashkovskii v Alexander Nevzorov 11-12
Moscow Liga Pro 07/14 08:15 - Gleb Stashkovskii v Aleksei Innazarov 10-12
Moscow Liga Pro 07/13 14:15 - Alexander Nevzorov v Gleb Stashkovsky 10-9
Moscow Liga Pro 07/13 12:30 - Fedor Ambrosimov v Gleb Stashkovsky 1-10
Moscow Liga Pro 07/13 11:00 - Gleb Stashkovsky v Daniil Nazarov 5-7
Moscow Liga Pro 07/13 09:30 - Gleb Stashkovsky v Alexander Shirshov 9-6
Moscow Liga Pro 07/13 08:15 - Alexander Nevzorov v Gleb Stashkovsky 11-7
Moscow Liga Pro 07/06 14:43 - Gleb Stashkovsky v Roman Petrov 11-5