Gleb Stashkovskii Gleb Stashkovsky

Moscow Liga Pro 11/29 14:00 - Gleb Stashkovskii v Andrey Emelyanov 5-8
Moscow Liga Pro 11/29 12:00 - Gleb Stashkovskii v Roman Karpesh 9-7
Moscow Liga Pro 11/29 11:00 - Andrey Emelyanov v Gleb Stashkovskii 4-7
Moscow Liga Pro 11/29 10:00 - Aleksei Innazarov v Gleb Stashkovskii 11-11
Moscow Liga Pro 11/29 09:00 - Gleb Stashkovskii v Yuri Sokolov 10-9
Moscow Liga Pro 11/19 14:27 - Alexander Nevzorov v Gleb Stashkovskii 5-10
Moscow Liga Pro 11/19 13:00 - Andrey Yemelyanov v Gleb Stashkovskii 5-10
Moscow Liga Pro 11/19 11:30 - Yuri Sokolov v Gleb Stashkovskii 8-3
Moscow Liga Pro 11/19 10:00 - Gleb Stashkovskii v Eduard Kabanov 8-8
Moscow Liga Pro 11/19 08:15 - Gleb Stashkovskii v Alexander Nevzorov 5-11
Moscow Liga Pro 11/12 18:06 - Gleb Stashkovskii v Klim Viktorov 7-10
Moscow Liga Pro 11/12 12:30 - Klim Viktorov v Gleb Stashkovskii 11-8
Moscow Liga Pro 11/12 11:00 - Gleb Stashkovskii v Andrey Emelyanov 7-5
Moscow Liga Pro 11/12 09:30 - Gleb Stashkovskii v Yuriy Sokolov 1-5
Moscow Liga Pro 11/12 08:15 - Aleksej Kuznecov v Gleb Stashkovskii 9-11
Moscow Liga Pro 11/05 13:52 - Igor Petrushin v Gleb Stashkovskii 9-5
Moscow Liga Pro 11/05 12:30 - Roman Karpesh v Gleb Stashkovskii 7-4
Moscow Liga Pro 11/05 11:00 - Gleb Stashkovskii v Igor Petrushin 5-5
Moscow Liga Pro 11/05 09:30 - Gleb Stashkovskii v Yuriy Sokolov 1-10
Moscow Liga Pro 11/05 08:15 - Alexander Nevzorov v Gleb Stashkovskii 5-10
Moscow Liga Pro 10/29 12:30 - Roman Karpesh v Gleb Stashkovskii 7-2
Moscow Liga Pro 10/29 11:00 - Gleb Stashkovskii v Yurii Sokolov 11-10
Moscow Liga Pro 10/29 09:30 - Gleb Stashkovskii v Maksim Sodil 7-10
Moscow Liga Pro 10/29 08:02 - Andrey Emelyanov v Gleb Stashkovskii 10-2
Moscow Liga Pro 10/28 13:46 - Gleb Stashkovskii v Aleksandr Morozov 4-4
Moscow Liga Pro 10/28 12:30 - Gleb Stashkovskii v Maksim Sodil 8-10
Moscow Liga Pro 10/28 11:30 - Gleb Stashkovskii v Aleksandr Morozov 7-5
Moscow Liga Pro 10/28 10:30 - Yurii Sokolov v Gleb Stashkovskii 7-4
Moscow Liga Pro 10/28 09:00 - Dmitry Merzlikin v Gleb Stashkovskii 7-9
Moscow Liga Pro 10/22 14:17 - Eduard Kabanov v Gleb Stashkovskii 19-17