Gleb Stashkovskii Gleb Stashkovsky

Moscow Liga Pro 01/28 13:27 - Gleb Stashkovskii v Yurii Sokolov 9-6
Moscow Liga Pro 01/28 13:00 - Gleb Stashkovskii v Roman Karpesh 6-10
Moscow Liga Pro 01/28 12:00 - Evgeniy Boyarkin v Gleb Stashkovskii 5-7
Moscow Liga Pro 01/28 10:30 - Gleb Stashkovskii v Yurii Sokolov 11-5
Moscow Liga Pro 01/28 09:30 - Roman Berezin v Gleb Stashkovskii 8-11
Moscow Liga Pro 01/21 13:31 - Gleb Stashkovskii v Roman Karpesh 13-11
Moscow Liga Pro 01/21 12:00 - Gleb Stashkovskii v Yuri Sokolov 8-10
Moscow Liga Pro 01/21 11:00 - Roman Karpesh v Gleb Stashkovskii 5-10
Moscow Liga Pro 01/21 10:00 - Roman Berezin v Gleb Stashkovskii 9-8
Moscow Liga Pro 01/21 09:00 - Gleb Stashkovskii v Zhasur Khudaiberdiyev 10-8
Moscow Liga Pro 01/14 13:37 - Alexander Nevzorov v Gleb Stashkovskii 10-9
Moscow Liga Pro 01/14 12:30 - Yurii Sokolov v Gleb Stashkovskii 1-3
Moscow Liga Pro 01/14 11:00 - Gleb Stashkovskii v Igor Petrushin 6-10
Moscow Liga Pro 01/14 09:30 - Gleb Stashkovskii v Roman Berezin 10-7
Moscow Liga Pro 01/14 08:15 - Alexander Nevzorov v Gleb Stashkovskii 10-5
Moscow Liga Pro 01/03 06:59 - Gleb Stashkovskii v Andrey Emelyanov 10-9
Moscow Liga Pro 01/03 06:30 - Eduard Kabanov v Gleb Stashkovskii 10-5
Moscow Liga Pro 01/03 05:30 - Gleb Stashkovskii v Alexander Chentsov 3-9
Moscow Liga Pro 01/03 04:22 - Andrey Yemelyanov v Gleb Stashkovskii 7-11
Moscow Liga Pro 01/02 14:00 - Alexander Chentsov v Gleb Stashkovsky 9-10
Moscow Liga Pro 01/02 13:00 - Gleb Stashkovsky v Eduard Kabanov 10-6
Moscow Liga Pro 01/02 12:00 - Andrey Yemelyanov v Gleb Stashkovsky 4-10
Moscow Liga Pro 01/02 10:30 - Gleb Stashkovsky v Dmitry Merzlikin 12-11
Moscow Liga Pro 01/02 09:30 - Alexander Chentsov v Gleb Stashkovsky 10-2
Moscow Liga Pro 01/01 13:57 - Alexander Chentsov v Gleb Stashkovsky 8-10
Moscow Liga Pro 01/01 11:30 - Eduard Kabanov v Gleb Stashkovsky 7-10
Moscow Liga Pro 01/01 10:00 - Gleb Stashkovsky v Andrey Yemelyanov 10-9
Moscow Liga Pro 01/01 08:15 - Gleb Stashkovsky v Dmitry Merzlikin 10-4
Moscow Liga Pro 12/26 13:46 - Andrey Emelyanov v Gleb Stashkovskii 10-8
Moscow Liga Pro 12/26 12:30 - Aleksandr Chencov v Gleb Stashkovskii 9-10