Eugene Glazun

Moscow Liga Pro 06/19 18:30 - Eugene Glazun v Mikhail Berbenitsky 7-6
Moscow Liga Pro 06/19 17:00 - Eugene Glazun v Alexander Serebrennikov 9-3
Moscow Liga Pro 06/19 16:00 - Stanislav Bilyuga v Eugene Glazun 5-6
Moscow Liga Pro 06/18 07:03 - Nikolay Zhurba v Evgeniy Glazun 7-6
Moscow Liga Pro 06/18 06:00 - Evgeniy Glazun v Konstantin Churin 8-10
Moscow Liga Pro 06/18 05:30 - Aleksey Kudryavtsev v Evgeniy Glazun 5-8
Moscow Liga Pro 06/18 04:00 - Evgeniy Glazun v Nikolay Zhurba 0-5
Moscow Liga Pro 06/04 07:30 - Eugene Glazun v Dmitry Voronov 5-10
Moscow Liga Pro 06/04 06:00 - Mikhail Berbenitsky v Eugene Glazun 6-11
Moscow Liga Pro 06/04 05:00 - Dmitry Voronov v Eugene Glazun 2-7
Moscow Liga Pro 06/04 04:30 - Eugene Glazun v Aleksandr Tretyakov 9-4
Moscow Liga Pro 05/28 07:28 - Evgeniy Glazun v Mikhail Berbenitsky 8-2
Moscow Liga Pro 05/28 06:00 - Mikhail Berbenitsky v Evgeniy Glazun 9-10
Moscow Liga Pro 05/28 05:00 - Alexander Ekzhanov v Evgeniy Glazun 6-11
Moscow Liga Pro 05/28 04:30 - Evgeniy Glazun v Nikolai Zhurba 10-9
Moscow Liga Pro - Preliminaries 05/21 06:00 - Alexander Ekzhanov v Evgeniy Glazun View
Moscow Liga Pro - Preliminaries 05/21 05:00 - Vitaly Antonov v Evgeniy Glazun View
Moscow Liga Pro 05/21 04:30 - Evgeniy Glazun v Aleksandr Tretyakov 17-19
Moscow Liga Pro 04/16 07:13 - Evgeniy Glazun v Alexander Ekzhanov 9-8
Moscow Liga Pro 04/16 06:30 - Evgeniy Glazun v Sergei Ogai 7-11
Moscow Liga Pro 04/16 05:00 - Evgeniy Glazun v Alexander Ekzhanov 12-11
Moscow Liga Pro 04/16 04:00 - Dmitry Voronov v Evgeniy Glazun 12-10
Moscow Liga Pro 04/09 07:35 - Evgeniy Glazun v Sergei Ogai 9-10
Moscow Liga Pro 04/09 06:30 - Alexander Serebrennikov v Evgeniy Glazun 8-11
Moscow Liga Pro 04/09 05:30 - Evgeniy Glazun v Sergei Ogai 11-5
Moscow Liga Pro 04/09 04:30 - Alexander Ekzhanov v Evgeniy Glazun 2-11
Moscow Liga Pro 03/30 01:30 - Nikolay Zhurba v Evgeniy Glazun 1-3
Moscow Liga Pro 03/30 00:00 - Evgeniy Glazun v Sergei Ogai 5-9
Moscow Liga Pro 03/29 22:30 - Evgeniy Glazun v Aleksandr Tretyakov 10-5
Moscow Liga Pro 03/29 21:30 - Dmitry Voronov v Evgeniy Glazun 8-6