Jozi Stars

One Day Match 12/10 15:30 - Durban Heat v Jozi Stars View
One Day Match 12/07 10:30 - Jozi Stars v Durban Heat View
One Day Match 12/05 15:30 - Tshwane Spartans v Jozi Stars View
One Day Match 12/01 08:00 - Jozi Stars v Paarl Rocks View
One Day Match 11/24 12:00 - Jozi Stars v Tshwane Spartans View
One Day Match 11/22 15:30 - Paarl Rocks v Jozi Stars View
One Day Match 11/16 10:30 - Jozi Stars v Nelson Mandela Bay Giants 108-110
One Day Match 11/14 15:30 - Cape Town Blitz v Jozi Stars 183-126
One Day Match 11/10 12:00 - Nelson Mandela Bay Giants v Jozi Stars 167-144
One Day Match 11/08 15:30 - Jozi Stars v Cape Town Blitz 198-213
One Day Match 12/16 13:30 1 Cape Town Blitz v Jozi Stars 113-115
One Day Match 12/14 17:00 14 Jozi Stars v Paarl Rocks Cancelled
One Day Match 12/11 17:00 1 Jozi Stars v Tshwane Spartans 239-138
One Day Match 12/09 09:00 1 Jozi Stars v Paarl Rocks 170-172
One Day Match 12/07 12:00 1 Durban Heat v Jozi Stars 128-131
One Day Match 12/04 17:00 1 Cape Town Blitz v Jozi Stars 146-196
One Day Match 12/02 13:30 1 Nelson Mandela Bay Giants v Jozi Stars 92-173
One Day Match 11/30 17:00 1 Jozi Stars v Durban Heat 230-177
One Day Match 11/28 12:00 1 Tshwane Spartans v Jozi Stars 188-186
One Day Match 11/24 17:00 1 Jozi Stars v Cape Town Blitz 136-198
One Day Match 11/20 17:00 1 Paarl Rocks v Jozi Stars 149-209
One Day Match 11/17 17:00 1 Jozi Stars v Nelson Mandela Bay Giants 124-127

Leagues Played