Al Bahrain

Bahrain Presidents Cup 11/13 14:30 - Al Bahrain v Al Hala L 73-105
Bahrain Presidents Cup 11/09 16:15 - Issa Town v Al Bahrain W 65-68
Bahrain Presidents Cup 11/05 16:15 - Al Bahrain v Samaheej L 73-77
Bahrain Presidents Cup 10/28 16:15 - Al Manama v Al Bahrain L 100-75
Bahrain Premier League 10/13 15:00 - Al Bahrain v Al Riffa L 53-63
Bahrain Premier League 10/07 16:45 - Al Hala v Al Bahrain L 91-66
Bahrain Premier League 10/02 16:27 - Al Bahrain v Al Muharraq L 100-119
Bahrain Premier League 09/29 15:00 - Al Bahrain v Samaheej W 77-40
Bahrain Premier League 09/24 15:00 - Al Bahrain v Sitra W 78-70
Bahrain Premier League 09/18 17:00 - Al Nweidrat v Al Bahrain L 71-68
Bahrain Premier League 09/14 15:00 - Al Najma v Al Bahrain L 111-104
Bahrain Premier League 08/31 15:00 - Al Bahrain v Al Ahli Manama L 64-92
Bahrain Premier League 08/26 15:00 - Al Manama v Al Bahrain L 121-74
Bahrain Premier League 08/14 15:00 - Al Ittihad Bahrain v Al Bahrain W 86-94
Bahrain Premier League 08/05 15:00 - Al Bahrain v Issa Town W 86-76
Bahrain Premier League 03/30 16:30 - Al Bahrain v Al Najma W 92-81
Bahrain Premier League 03/26 16:45 - Al Ittihad Bahrain v Al Bahrain L 101-75
Bahrain Premier League 03/20 16:30 - Issa Town v Al Bahrain L 101-74
Bahrain Premier League 03/14 16:45 - Al Bahrain v Samaheej L 63-75
Bahrain Premier League 03/05 14:30 - Al Bahrain v Al Hala - View
Bahrain Premier League 02/26 16:45 - Al Bahrain v Sitra L 79-84
Bahrain Cup 02/18 16:45 - Al Bahrain v Issa Town L 81-97
Bahrain Premier League 01/16 14:55 - Al Nweidrat v Al Bahrain L 81-64
Bahrain Premier League 01/09 16:47 - Al Ittihad Bahrain v Al Bahrain W 80-86
Bahrain Premier League 01/07 14:45 - Al Bahrain v Al Muharraq L 59-86
Bahrain Premier League 12/30 14:45 - Al Bahrain v Sitra L 77-86
Bahrain Premier League 12/24 16:45 - Al Bahrain v Al Najma L 90-103
Bahrain Premier League 12/18 16:45 - Al Bahrain v Samaheej W 121-73
Bahrain Premier League 12/12 14:45 - Al Riffa v Al Bahrain L 96-79
Bahrain Premier League 12/05 16:45 - Issa Town v Al Bahrain W 74-84