Results

Setka Cup 02/19 18:40 - Oleksandr Zhyrnov v Artem Yurkov W 0-3
Setka Cup 02/19 17:10 - Artem Yurkov v Anatolii Nazarov W 3-2
Setka Cup 02/19 15:10 - Vladyslav Mishchenko v Artem Yurkov L 3-2
Setka Cup 02/19 13:10 - Oleksii Nadporozhskyi v Artem Yurkov W 1-3
Setka Cup 02/19 12:10 - Maksym Mrykh v Artem Yurkov L 3-2
Setka Cup 02/15 12:35 - Oleksandr Kolbasenko v Artem Yurkov W 1-3
Setka Cup 02/15 11:35 - Mykhailo Sokur v Artem Yurkov W 2-3
Setka Cup 02/15 10:05 - Maksym Mrykh v Artem Yurkov L 3-1
Setka Cup 02/15 08:05 - Anatolii Nazarov v Artem Yurkov W 1-3
Setka Cup 02/15 06:05 - Yurii Leymanovsky v Artem Yurkov W 1-3
Setka Cup 02/14 18:10 - Valerii Vlasenko v Artem Yurkov L 3-1
Setka Cup 02/14 17:10 - Mykhailo Sokur v Artem Yurkov W 1-3