Results

Setka Cup 08/07 19:55 - Pavlo Babenko v Oleksandr Mishchenko L 0-3
Setka Cup 08/07 17:55 - Artem Chepurnyi v Pavlo Babenko L 3-1
Setka Cup 08/07 16:55 - Pavlo Babenko v Oleksandr Dukhovenko L 1-3
Setka Cup 08/07 15:55 - Serhii Chelpanov v Pavlo Babenko W 1-3
Setka Cup 08/07 14:25 - Pavlo Babenko v Serhii Tkachev W 3-1
Setka Cup 08/07 03:55 - Pavlo Babenko v Oleksandr Mishchenko L 1-3
Setka Cup 08/07 01:55 - Serhii Chelpanov v Pavlo Babenko W 1-3
Setka Cup 08/07 00:55 - Pavlo Babenko v Oleksandr Dukhovenko L 2-3
Setka Cup 08/06 23:55 - Artem Chepurnyi v Pavlo Babenko W 0-3
Setka Cup 08/06 22:25 - Pavlo Babenko v Serhii Tkachev L 1-3
Setka Cup 08/06 03:55 - Pavlo Babenko v Oleksandr Dukhovenko W 3-0
Setka Cup 08/06 01:55 - Artem Chepurnyi v Pavlo Babenko W 2-3