Results

Setka Cup 02/20 11:25 - Ivan Kryvyi v Mykola Treshchetka L 2-3
Setka Cup 02/20 09:55 - Ivan Kryvyi v Hlib Parfeniuk W 3-1
Setka Cup 02/20 08:25 - Ivan Kryvyi v Oleh Martynenko L 2-3
Setka Cup 02/20 06:55 - Ivan Kryvyi v Mykhailo Hlaholev W 3-2
Setka Cup 02/20 05:25 - Ivan Kryvyi v Hryhoriy Oliynyk L 1-3
Setka Cup 02/19 18:55 - Ivan Kryvyi v Mykola Treshchetka L 1-3
Setka Cup 02/19 17:25 - Ivan Kryvyi v Mykhailo Hlaholev W 3-2
Setka Cup 02/19 15:55 - Ivan Kryvyi v Hlib Parfeniuk L 1-3
Setka Cup 02/19 14:25 - Ivan Kryvyi v Oleh Martynenko W 3-0
Setka Cup 02/19 12:55 - Ivan Kryvyi v Hryhoriy Oliynyk L 1-3
Setka Cup 02/13 11:25 - Ivan Kryvyi v Mykola Treshchetka L 2-3
Setka Cup 02/13 09:55 - Ivan Kryvyi v Mykhailo Hlaholev W 3-1