Perviy Molochniy

Results

Matches 04/14 16:00 - Perviy Molochniy v Flexy-2 L 1-7
Matches 04/08 16:00 - Perviy Molochniy v Ndnf L 2-5
Matches 04/01 17:40 - Pensiya v Perviy Molochniy L 4-3
Matches 03/04 16:45 - Perviy Molochniy v Alfa W 3-2
Matches 02/18 16:00 - Ndnf v Perviy Molochniy L 3-1
Matches 02/04 17:30 - FK SK v Perviy Molochniy L 9-4
Matches 01/28 16:45 - Alfa v Perviy Molochniy W 4-6
Matches 01/21 16:45 - Blugrana v Perviy Molochniy W 2-3
Matches 01/14 16:45 - Veles-Mit v Perviy Molochniy L 8-0
Matches 12/24 16:45 - Blugrana v Perviy Molochniy L 6-4
Matches 12/15 17:00 - Mzkt v Perviy Molochniy L 6-2
Matches 10/22 16:00 - Perviy Molochniy v Veles-Mit W 4-2

Leagues Played