Results

Liga Pro Short Hockey 3x10mins 01/27 21:00 - Lyutyye Vepri v Zolotyye Drakony L 4-0
Liga Pro Short Hockey 3x10mins 01/27 18:00 - Zolotyye Drakony v Ledovyy Desant W 4-3
Liga Pro Short Hockey 3x10mins 01/26 20:00 - Zolotyye Drakony v Stalker L 5-6
Liga Pro Short Hockey 3x10mins 01/26 19:00 - Lyutyye Vepri v Zolotyye Drakony D 3-3
Liga Pro Short Hockey 3x10mins 01/25 20:00 - Zolotyye Drakony v Ledovyy Desant W 9-4
Liga Pro Short Hockey 3x10mins 01/25 18:00 - Zolotyye Drakony v Stalker D 3-3
Liga Pro Short Hockey 3x10mins 01/24 20:59 - Lyutyye Vepri v Zolotyye Drakony D 3-3
Liga Pro Short Hockey 3x10mins 01/24 18:00 - Zolotyye Drakony v Ledovyy Desant D 3-3
Liga Pro Short Hockey 3x10mins 01/21 20:59 - Zolotyye Drakony v Stalker W 6-3
Liga Pro Short Hockey 3x10mins 01/21 20:00 - Lyutyye Vepri v Zolotyye Drakony L 6-3
Liga Pro Short Hockey 3x10mins 01/20 20:00 - Zolotyye Drakony v Ledovyy Desant W 5-4
Liga Pro Short Hockey 3x10mins 01/20 18:00 - Zolotyye Drakony v Stalker W 2-1