Gimcheon Ex Women

Korea KOVO Women 03/29 10:00 - Hwaseong City Women v Gimcheon Ex Women View
Korea KOVO Women 03/27 10:00 - [2] IBK Altos Women v Gimcheon Ex Women [1] 1-3
Korea KOVO Women 03/25 05:27 - [1] Gimcheon Ex Women v IBK Altos Women [2] 3-1
Korea KOVO Women 03/23 10:00 - [1] Gimcheon Ex Women v IBK Altos Women [2] 3-2
Korea KOVO Women 03/10 07:00 1 [1] Gimcheon Ex Women v GS Caltex Seoul Women [4] 0-3
Korea KOVO Women 03/03 07:00 1 [1] Gimcheon Ex Women v Hungkuk Pink Spiders Women [6] 3-0
Korea KOVO Women 02/28 08:00 1 [3] Hyundai Women v Gimcheon Ex Women [1] 0-3
Korea KOVO Women 02/22 08:00 1 [4] KGC Women v Gimcheon Ex Women [1] 0-3
Korea KOVO Women 02/17 07:00 1 [1] Gimcheon Ex Women v IBK Altos Women [2] 0-3
Korea KOVO Women 02/13 08:00 1 [6] Hungkuk Pink Spiders Women v Gimcheon Ex Women [1] 1-3
Korea KOVO Women 02/08 08:00 1 [1] Gimcheon Ex Women v KGC Women [4] 3-0
Korea KOVO Women 02/04 07:00 1 [5] GS Caltex Seoul Women v Gimcheon Ex Women [1] 2-3
Korea KOVO Women 01/30 08:00 1 [2] IBK Altos Women v Gimcheon Ex Women [1] 3-2
Korea KOVO Women 01/25 08:00 1 [1] Gimcheon Ex Women v Hyundai Women [3] 3-2
Korea KOVO Women 01/17 08:00 1 [1] Gimcheon Ex Women v IBK Altos Women [2] 3-1
Korea KOVO Women 01/13 07:00 1 [4] KGC Women v Gimcheon Ex Women [1] 3-2
Korea KOVO Women 01/09 08:00 1 [6] GS Caltex Seoul Women v Gimcheon Ex Women [1] 2-3
Korea KOVO Women 12/31 07:00 1 [1] Gimcheon Ex Women v Hungkuk Pink Spiders Women [6] 3-2
Korea KOVO Women 12/27 08:00 1 [1] Gimcheon Ex Women v Hyundai Women [2] 1-3
Korea KOVO Women 12/23 07:00 1 [2] Hyundai Women v Gimcheon Ex Women [1] 1-3
Korea KOVO Women 12/17 07:00 1 [6] Hungkuk Pink Spiders Women v Gimcheon Ex Women [1] 2-3
Korea KOVO Women 12/12 08:00 1 [3] IBK Altos Women v Gimcheon Ex Women [1] 1-3
Korea KOVO Women 12/06 08:00 1 [1] Gimcheon Ex Women v GS Caltex Seoul Women [5] 3-0
Korea KOVO Women 12/03 07:00 1 [2] Gimcheon Ex Women v KGC Women [4] 3-0
Korea KOVO Women 11/28 08:00 1 [4] IBK Altos Women v Gimcheon Ex Women [2] 0-3
Korea KOVO Women 11/21 08:00 1 [5] GS Caltex Seoul Women v Gimcheon Ex Women [2] 1-3
Korea KOVO Women 11/18 07:00 1 [4] Gimcheon Ex Women v KGC Women [3] 3-2
Korea KOVO Women 11/14 08:00 1 [3] Hyundai Women v Gimcheon Ex Women [2] 3-1
Korea KOVO Women 11/09 08:00 1 [5] Gimcheon Ex Women v Hungkuk Pink Spiders Women [4] 3-0
Korea KOVO Women 11/05 07:00 1 [5] Gimcheon Ex Women v Hyundai Women [1] 3-1