EVZ Academy

Switzerland NLB 01/05 19:00 - HC Thurgau v EVZ Academy - View
Switzerland NLB 12/28 15:00 - EVZ Academy v HC Biasca - View
Switzerland NLB 12/20 18:45 - EVZ Academy v SC Langenthal - View
Switzerland NLB 12/02 17:30 - EVZ Academy v HC Ajoie - View
Switzerland NLB 12/01 19:00 - HC Biasca v EVZ Academy - View
Switzerland NLB 11/18 17:30 - EVZ Academy v HC Biasca - View
Switzerland NLB 11/14 19:00 - HC Thurgau v EVZ Academy - View
Switzerland NLB 11/04 19:00 - HC Ajoie v EVZ Academy - View
Switzerland NLB 10/31 18:45 1 EHC Visp v EVZ Academy - View
Switzerland NLB 10/28 16:30 - EVZ Academy v SC Langenthal - View
Switzerland NLB 10/25 17:45 - Chaux-de-Fonds v EVZ Academy - View
Switzerland NLB 10/20 17:45 - EVZ Academy v EHC Winterthur - View
Switzerland NLB 10/17 17:45 1 EHC Olten v EVZ Academy L 5-4
Switzerland NLB 10/15 15:30 1 EVZ Academy v GCK Lions W 6-3
Switzerland NLB 10/13 18:00 1 HC Biasca v EVZ Academy W 2-5
Switzerland NLB 10/10 17:45 1 EVZ Academy v HC Thurgau L 3-4
Switzerland NLB 10/08 16:00 1 EVZ Academy v HC Biasca W 5-2
Switzerland NLB 10/06 17:45 1 Rapperswil-Jona Lakers v EVZ Academy L 3-2
Switzerland NLB 10/03 17:45 1 EVZ Academy v EHC Visp W 3-2
Switzerland NLB 09/26 18:00 1 SC Langenthal v EVZ Academy L 7-3
Switzerland NLB 09/23 15:00 1 GCK Lions v EVZ Academy L 4-3
Switzerland NLB 09/22 18:00 1 EVZ Academy v Rapperswil-Jona Lakers L 2-5
Switzerland NLB 09/15 18:00 1 EVZ Academy v HC Ajoie L 3-5
Switzerland NLB 02/12 16:30 1 EVZ Academy v EHC Visp L 2-6
Switzerland NLB 02/10 19:00 1 [12] GCK Lions v EVZ Academy [10] W 1-2
Switzerland NLB 02/07 18:45 1 EVZ Academy v HC Biasca W 3-1
Switzerland NLB 02/05 17:15 1 EVZ Academy v EHC Winterthur L 3-4
Switzerland NLB 02/03 18:45 1 HC Red Ice v EVZ Academy L 2-0
Switzerland NLB 01/31 19:00 1 Chaux-de-Fonds v EVZ Academy L 5-2
Switzerland NLB 01/28 16:00 1 EVZ Academy v SC Langenthal L 1-7