Gong/Ng

Korea Open MD Qual 05/23 04:14 Kou/Matauli v Gong/Ng 6-21
Japan Open WD 12/01 11:26 Wen/Ya Ye v Gong/Ng 21-18