Norway U18

U18 World Championship 04/20 10:30 5 Norway U18 v Ukraine U18 W 3-2
U18 World Championship 04/18 14:00 4 Kazakhstan U18 v Norway U18 L 5-2
U18 World Championship 04/17 17:30 3 France U18 v Norway U18 W 2-3
U18 World Championship 04/15 14:00 2 Germany U18 v Norway U18 L 6-4
U18 World Championship 04/14 10:30 1 Norway U18 v Denmark U18 L 1-2
U18 Friendly Games 11/09 15:30 - Latvia U18 v Norway U18 L 6-3
U18 World Championship 04/08 09:15 5 Denmark U18 v Norway U18 L 5-3
U18 World Championship 04/06 13:15 4 Norway U18 v Germany U18 L 4-5
U18 World Championship 04/05 09:15 3 Slovenia U18 v Norway U18 W 0-5
U18 World Championship 04/03 17:15 2 Latvia U18 v Norway U18 L 3-0
U18 World Championship 04/02 13:15 1 Norway U18 v Kazakhstan U18 L 2-5
U18 World Championship 04/13 11:00 5 Norway U18 v Hungary U18 W 10-1
U18 World Championship 04/11 18:00 4 France U18 v Norway U18 L 3-2
U18 World Championship 04/10 14:30 3 Denmark U18 v Norway U18 L 3-2
U18 World Championship 04/08 11:00 2 Germany U18 v Norway U18 W 5-6
U18 World Championship 04/07 14:30 1 Norway U18 v Kazakhstan U18 W 2-1
U18 World Championship 04/15 09:00 1 France U18 v Norway U18 L 5-4
U18 World Championship 04/13 09:00 1 Norway U18 v Kazakhstan U18 L 2-3
U18 World Championship 04/12 12:30 1 Austria U18 v Norway U18 W 2-4
U18 World Championship 04/10 16:00 1 Norway U18 v Belarus U18 L 3-6
U18 World Championship 04/09 12:30 1 Germany U18 v Norway U18 L 6-3
U18 World Championship 04/18 18:00 5 Denmark U18 v Norway U18 L 2-1
U18 World Championship 04/17 14:30 4 Norway U18 v Hungary U18 W 4-1
U18 World Championship 04/15 18:00 3 Norway U18 v Kazakhstan U18 W 5-3
U18 World Championship 04/13 14:30 2 Norway U18 v France U18 L 2-3
U18 World Championship 04/12 11:00 1 Belarus U18 v Norway U18 L 3-2
U18 World Championship 04/19 14:00 5 Latvia U18 v Norway U18 W 2-4
U18 World Championship 04/17 10:30 4 Norway U18 v Kazakhstan U18 L 2-5
U18 World Championship 04/16 10:30 3 Norway U18 v Italy U18 W 9-0
U18 World Championship 04/14 17:30 2 Norway U18 v France U18 W 6-1