Spartak-pro 3x3

3x3 Liga Pro 11/21 07:50 - Spartak-pro 3x3 v Dinamo-pro 3x3 L 14-21
3x3 Liga Pro 11/21 07:20 - Spartak-pro 3x3 v SKIF-pro 3x3 W 21-17
3x3 Liga Pro 11/21 06:20 - Spartak-pro 3x3 v Lokomotiv-pro 3x3 L 15-21
3x3 Liga Pro 11/20 08:20 - Spartak-pro 3x3 v Lokomotiv-pro 3x3 L 19-21
3x3 Liga Pro 11/20 06:50 - SKIF-pro 3x3 v Spartak-pro 3x3 L 21-15
3x3 Liga Pro 11/20 06:20 - Dinamo-pro 3x3 v Spartak-pro 3x3 L 21-13
3x3 Liga Pro 11/19 08:20 - Dinamo-pro 3x3 v Spartak-pro 3x3 L 21-9
3x3 Liga Pro 11/19 07:20 - SKIF-pro 3x3 v Spartak-pro 3x3 L 21-18
3x3 Liga Pro 11/19 05:50 - Lokomotiv-pro 3x3 v Spartak-pro 3x3 L 21-16
3x3 Liga Pro 11/18 07:50 - Lokomotiv-pro 3x3 v Spartak-pro 3x3 W 19-20
3x3 Liga Pro 11/18 06:50 - Spartak-pro 3x3 v SKIF-pro 3x3 L 15-22
3x3 Liga Pro 11/18 05:50 - Spartak-pro 3x3 v Dinamo-pro 3x3 L 16-19
3x3 Liga Pro 11/14 08:20 - Spartak-pro 3x3 v Lokomotiv-pro 3x3 D 18-18
3x3 Liga Pro 11/14 06:50 - SKIF-pro 3x3 v Spartak-pro 3x3 L 22-20
3x3 Liga Pro 11/14 06:20 - Dinamo-pro 3x3 v Spartak-pro 3x3 W 13-21
3x3 Liga Pro 11/13 08:20 - Dinamo-pro 3x3 v Spartak-pro 3x3 W 9-21
3x3 Liga Pro 11/13 07:20 - SKIF-pro 3x3 v Spartak-pro 3x3 L 21-16
3x3 Liga Pro 11/13 05:50 - Lokomotiv-pro 3x3 v Spartak-pro 3x3 L 21-19
3x3 Liga Pro 11/12 07:50 - Lokomotiv-pro 3x3 v Spartak-pro 3x3 W 14-21
3x3 Liga Pro 11/12 06:50 - Spartak-pro 3x3 v SKIF-pro 3x3 L 9-21
3x3 Liga Pro 11/12 05:50 - Spartak-pro 3x3 v Dinamo-pro 3x3 L 19-20
3x3 Liga Pro 11/11 07:50 - Spartak-pro 3x3 v Dinamo-pro 3x3 W 21-16
3x3 Liga Pro 11/11 07:20 - Spartak-pro 3x3 v SKIF-pro 3x3 L 20-21
3x3 Liga Pro 11/11 06:20 - Spartak-pro 3x3 v Lokomotiv-pro 3x3 - View
3x3 Liga Pro 11/07 08:20 - Dinamo-pro 3x3 v Spartak-pro 3x3 L 17-16
3x3 Liga Pro 11/07 07:20 - SKIF-pro 3x3 v Spartak-pro 3x3 W 14-21
3x3 Liga Pro 11/07 05:50 - Lokomotiv-pro 3x3 v Spartak-pro 3x3 L 21-11
3x3 Liga Pro 11/06 07:50 - Lokomotiv-pro 3x3 v Spartak-pro 3x3 W 12-20
3x3 Liga Pro 11/06 06:50 - Spartak-pro 3x3 v SKIF-pro 3x3 L 18-19
3x3 Liga Pro 11/06 05:50 - Spartak-pro 3x3 v Dinamo-pro 3x3 W 21-19

Leagues Played